Meedoen

Doelstelling
Doelstelling van het Montmartre te Oosterhesselen:
– een podium bieden aan kunstschilders (amateurs zowel als professionals) om het maken van hun kunst aan bezoekers te tonen
– uitsluitend toegankelijk voor kunstenaars die zich bezig houden met schilderen, tekenen of knipkunst (dus geen andere vormen van kunst)
– daadwerkelijk bezig zijn met de uitoefening van hun hobby of beroep.

Het deelnemersreglement
1) Deelname aan het Montmartre is kosteloos.

2) Montmartre wordt gehouden op de Brink in Oosterhesselen. Meestal 2 dagen.

3) Data en openingstijden van het Montmartre worden jaarlijks in het voorjaar vastgesteld. In het algemeen zal dit zijn tijdens doorkomsten van de Drentse Fiets4Daagse.

4) Geïnteresseerden kunnen zich via het Contactformulier op de pagina Contact aanmelden/inschrijven als deelnemer.

5) Alle communicatie m.b.t. het Montmartre geschiedt per e-mail. Indien nuttig en/of noodzakelijk wordt een bijeenkomst belegd om met deelnemers te kunnen overleggen.

6) Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een partytent met maximale afmetingen van 4 x 4 meter. Deelnemers dienen deze partytent zelf “aan te kleden” in Franse stijl.
Alle partytenten moeten door de deelnemers zelf voorzien worden van een goed zichtbaar bord met naamsvermelding. Afmetingen: b x h = 30 x 20 cm.

7) Deelnemers moeten zelf ook in Franse stijl gekleed zijn.

8) De organisatie wijst standplaatsen aan. Deelnemers kunnen dan ook geen aanspraak maken op vroeger ingenomen standplaatsen.

9) Het Montmartre is primair bedoeld om actief te schilderen, d.w.z. dat deelnemende schilders tijdens het Montmartre ook daadwerkelijk aan het schilderen zijn. Het verkopen van werken of aanvaarden van opdrachten is niet verboden maar blijft een secundaire aangelegenheid.

10) Deelnemers moeten zelf zorgen voor een hapje en een drankje. Naast de Brink is echter CR Deen waar tegen betaling ook hapjes en drankjes verkregen kunnen worden.

11) Tijdens het Montmartre bestaat de gelegenheid om (meestal met 2) schilderijen te exposeren in de naastgelegen NH Kerk. Het bestuur huurt deze ruimte van de NH Kerk. Meestal kunnen deze schilderijen al de avond voorafgaand aan het Montmartre worden aangeleverd. Deze schilderijen moeten voorzien zijn van een duidelijke naam van de schilder. Een signatuur op het schilderij is dus niet voldoende. Eventueel kan ook een prijs worden aangegeven. De schilderijen mogen een maximale omtrek hebben van 4 m.

12) Voor deelnemende schilders bestaat de mogelijkheid om op de website van het Montmartre een link te laten opnemen naar de eigen website. De jaarlijkse kosten daarvoor bedragen € 15,– (van mei-mei)
Opgave daarvoor bij Beatrix Copier: montmartreoosterhesselen@gmail.com

13) Van de deelnemers kan gevraagd worden om zich in te zetten om in de omgeving affiches op te hangen. Deze worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Eveneens kan assistentie gevraagd worden bij het plaatsen van reclameborden in de omgeving.

14) Wij adviseren deelnemers om zorg te dragen voor voldoende visitekaartjes.

15) Kunstschilders nemen geheel voor eigen risico deel aan het Montmartre. Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aanspraak voor haar rekening.

16) Schilderijen en andere schilders attributen kunnen ’s nachts opgeborgen worden in CR Deen.
Men moet er van uitgaan dat noch in de NH Kerk noch bij CR Deen materialen verzekerd zijn tegen b.v. brand en/of diefstal.